Temavecka Samband, problem 7: Sambanden fortsätter lysa med sin närvaro.

Ni kanske undrar var problem nummer 6 tog vägen igår? Well, dels var det mycket att göra på en lördag för denna idella bloggare, som dessutom råkade utlösa larmet på en av sina arbetsplatser. Dessutom visade sig problemet med restricted range vara väldigt torrt att skriva om. Har någon några rafflande exempel?

Nu är bloggens första temavecka slut, och jag hoppas slippa gå tillbaka och gräva fram de här väldigt grundläggande problemen igen när jag läser populärpsykologi. För er som skriver eller läser populärpsykologi föreslår jag därför en enkel sjustegsmodell när ni uttalar er om samband:

1) Samband är inte orsak. Hittar man ett samband är man på ruta ett när det gäller att uttala sig om orsak. Alla regler om operationella definitioner, kontroll, och replikerbarhet gäller fortfarande. Det råder inte metodologisk anarki bara för att någon har hittat samband. Samband är inte orsak.

2) Om det är svårt att komma ihåg att samband inte är orsak, köp följande kylskåpsmagnet: http://rlv.zcache.com/correlation_does_not_equal_causation_magnet-p147683530373037276qjy4_400.jpg

3) Diskutera vilka externa variabler som kan spela in, gärna med någon utanför ämnet.

4) Formulera en hypotes för omvänd kausalitet, och se hur rimlig den verkar.

5) Inget linjärt samband? Kan det då finnas ett kurvilinjärt samband? Kan det finnas orsakssamband ändå?

6) Kan bristen på samband bero på att den ena variabeln är begränsad i spridning?

7) Orkar du inte gå igenom punkt 1-4 (särskilt punkt 3), publicera helst inte den artikel som handlar om ett samband.

För en rolig ironisering över hela sambandspopulariseringen, läs följande inlägg:

http://www.lyckobloggen.se/?p=1280

Det får avsluta veckan här.

Annonser