Temavecka Samband, problem 6: Begränsad spridning, medierande faktorer, eller bägge på samma gång?

Tänk dig att du har en stor databas som visar en positiv korrelation på .56 (p<.01) mellan graden av alkoholkonsumtion, och graden av aggressivitet bland män. I databasen finns också ett tregradigt mått på hur ofta männen känner sig frustrerade. Låt säga att du isolerar den övre tredjedelen på frustrationsmåttet, och mäter sambandet mellan alkohol och aggression bland enbart de männen. Vad kommer hända då? (Vinn kylskåpsmagnet)

A) Sambandet minskar, då de frustrerade dricker mycket mer alkohol vilket begränsar spridningen i alkoholmåttet.

B) Sambandet ökar, då frustration fungerar som en mediator mellan alkohol och aggressivitet.

Det här är bara en av sju påminnelser om hur mycket som kan dölja sig bakom ett samband. Min erfarenhet är att de flesta samband minskar på grund av begränsad spridning när man gör analyser på subgrupper. Men ibland ökar korrelationen drastiskt, ibland av slump, ibland för att man lyckats isolera gruppen som sambandet faktiskt gäller.

För att återuppväcka problemet vi diskuterade i torsdags, så är jag ikväll efterfrågad som aktiv deltagare i en observationsstudie om sambandet mellan att dricka öl, och ”fyllna till” (som vi säger på fackspråk).

Annonser