”Ge mig ett dussin friska spädbarn… och min egen specialiserade värld att uppfostra dem i, och jag garanterar att ta vem som helst av dem slumpmässigt, och träna honom till den typ av specialist jag väljer – läkare, advokat, konstnär, handelschef, och, ja, till och med tiggare och tjuv” skrev J. B. Watson år 1930.

Även om han senare på samma sida mjukade upp argumentationen något, så är det ändå ett av de mest kända citaten inom modern psykologi. Den extrema positionen att allt viktigt i människors beteende är format utifrån, blir tillgänglig för allmänheten med hjälp av kraftfullt och tydligt språkbruk, samt självförtroendet att uttala sig nästan utan förbehåll.

Att Watson hade en särskild talang för drastiska formuleringar gjorde honom nog lämpad för populärpressen. Bland annat skrev han en artikelserie för Harpers åren 1926-1928. Detta kan beskrivas som den första moderna populärpsykologin.

Bakgrunden var att han förlorat sitt jobb på det prestigefulla John Hopkins University. Enligt vissa historiekällor berodde detta på något så smaskigt som en skandal. Till sin kollega och student Rosalie Rayner skrev han att alla hans emotionella responser ”är positiva och riktade mot dig… tillika varje enskild hjärtrespons”. De här formuleringarna är konsekventa med hans teori, som var ett försök att eliminera flummiga begrepp som ”medvetande” och ”tankar” till förmån för en psykologi som helt skulle kunna bygga på observationer.

Tänka sig att en kärlekshistoria ligger till grund för den moderna populärpsykologin!

… Och en rad andra, tråkigare historiska faktorer.

Annonser