Välkommen till min blogg som konsult. Här beskriver jag några av mina psykologtjänster, med utgångspunkten att alltid utgå från metoder som har stöd av forskning, yrkesetiska riktlinjer, och dina önskemål som klient. Just nu fokuserar jag på tjänster inom konsultation, utbildning, och behandling. Läs mer om tjänsterna i menyn till vänster. 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsstöd

Ett vetenskapligt förhållningssätt är centralt i mitt arbete. Olika idéer och metoder har olika starkt forskningsstöd, och det gäller att ständigt pröva hur läget ser ut. För att jämföra styrkan på forskningsstödet för metoder använder jag samma rangordning som SBU (http://www.sbu.se/en/). Som komplement till evidensgrunden bedömer jag också idéns/metodens giltighet för den målgrupp jag riktar mig till. För detta är det bästa om studierna är gjorda på samma typ av befolkning i samma land. I utbildningar eller konsultationer kan jag också tala om metoder med svagare stöd, för jämförelse eller allmänbildning.

Yrkesetiska riktlinjer

Jag använder Yrkesetiska principer för psykologer i Norden (http://www.psykologforbundet.se/Documents/OmForbundet/Yrkesetiska-principer-f%C3%B6r-psykologer-i-Norden.pdf) som utgångspunkt för mitt arbete. Kontakta mig gärna för mer information om hur principerna tillämpas. Observera att jag inte kan garantera sekretess på e-post.

Dina önskemål som klient

Som klient och beställare av mina tjänster har du ett ansvar att säga vad du vill och behöver. Jag har stor respekt för att människor har olika värderingar, målsättningar, trosuppfattningar, kulturella bakgrunder, personligheter, identiteter och intressen. När det finns valmöjligheter ska jag presentera dem så att du kan ta ställning till dem. Självklart är alla tjänster frivilliga och kan avbrytas utan föregående anledning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonser

Har du fastnat i din skolgång eller utbildning? I den här konsultationen hjälper jag dig som elev, förälder eller student att kartlägga problemen och undersöka olika lösningar. Det kan handla om en dåligt matchad lärmiljö, bristande strategier och negativa förväntningar, eller andra orsaker. Jag utgår från analysmetoder med beprövad erfarenhet inom skola och högre utbildning.

Många lärare och en del behandlingspersonal upplever problem med att ett eller flera barn ”agerar ut”. Det upplevs ofta som ett problem för andra runt omkring, i bästa fall också som en signal om att barnet själv behöver hjälp. Vissa barn har svårt att berätta vad de behöver hjälp med, och stör istället ordningen på olika sätt för att få uppmärksamhet. Då är ett viktigt första steg att ta reda på vad barnet behöver. I den här föreläsningen går vi igenom några vanliga förklaringar till utagerande beteende, social inlärning, kognitiva svårigheter, impulsivitet och otydliga miljöer.

Om du behöver hjälp med ditt mående är en beteendeanalys ofta ett bra första steg. Metoden är en kartläggning av hur du beter dig i olika situationer och vad det får för konsekvenser för dig. Vi fokuserar på konkreta beteenden som uppstår just nu i livet men som också kan hänga samman med långvariga problem.  Det är inte en fullständig behandlingsmetod i sig, men det mest grundläggande verktyget i Kognitiv beteendeterapi (KBT).

Bedriver du verksamhet som riktar in sig på mänskliga värden? Det kan vara serviceverksamhet, friskvård, utbildning eller underhållning. Psykologin kan användas för att systematiskt mäta och följa upp vilka människor verksamheten når och hur de påverkas av den. Kvalitetskontrollen innebär att vi tillsammans tar fram reliabla mått på verksamhetens utfall, följer upp dem, och analyserar samt presenterar resultatet – för beställare eller annan mottagare.

Vill du beställa en psykologiföreläsning inom något särskilt ämne? Eller kanske en hel kurs? Kontakta mig för ett kostnadsförslag. Jag har tio års föreläsningserfarenhet inom psykologi, och skräddarsyr gärna innehållet efter er kursplan eller era intressen. Nedan presenterar jag några aktuella föreläsningar.

De senaste 20 årens forskning om tonårstiden har väckt intressanta frågor om vad som styr och ställer i en tonårings liv. Den här föreläsningen riktar sig till tonårsföräldrar och ger en bred översikt av kunskapsläget om föräldra-tonårsrelationer. Om varför vissa föräldrar tycker att tonårstiden är den svåraste tiden, och andra anser att den är den lättaste.

Ett föredrag om ungdomars internetanvändning, möjligheter och problem som kan uppstå i samband med ökad internetanvändning. Föredraget informerar om ny forskning om både sociala och osociala användningsområden, risk-och skyddsfaktorer för ungdomar på internet, och vilka strategier föräldrar använder. Riktar sig till såväl föräldrar som personal inom skola/fritidsgård.

Tvångssyndrom drabbar ca 2 % av alla barn/ungdomar. Hur yttrar sig symtomen, vilka problem brukar förekomma samtidigt, och vilka behandlingsalternativ finns? Den här föreläsningen riktar sig till föräldrar, skolpersonal, eller andra i kontakt med barn med tvångssyndrom. Föreläsningen baseras på aktuell forskning och kliniska erfarenheter. Kan ges vid ett tillfälle som föreläsning eller vid tre tillfällen som föräldragrupp.

Vill du ha en enkel modell som fungerar inom just din verksamhet? Den här konsulttjänsten går ut på att förklara psykologin på ett sätt som till och med din chef kan förstå. Det kan handla om att få de tre viktigaste faktorerna i kundbemötande förklarade, att få en översättning av en ny psykologisk term, eller att snabbt förstå forskningen bakom personlighetspsykologiska test.

Vill du veta mer om forskningen bakom populariserad psykologi? Tillkrånglaren vänder på stenarna och visar både vilket forskningsstöd som finns, och vilka brister som kan finnas, inom en metod eller en teori. Tjänsten kan användas till mycket, till exempel har ett TV-produktionsbolag fått en kritisk genomgång av en teori som en expert presenterat i deras program, för att säkra upp den vetenskapsjournalistiska kvaliteten. Om du är beslutsfattare och anlitar konsulter som ensidigt säljer in modeller är detta ett bra komplement.

Annonser