Jag erbjuder tjänster inom flera områden, med utgångspunkten att alltid utgå från metoder som har stöd av forskning, yrkesetiska riktlinjer, och dina önskemål som klient. Just nu fokuserar jag på tjänster inom konsultation, utbildning, och behandling. Läs mer om tjänsterna i menyn till vänster. Mer information inom kort, hemsidan under uppbyggnad.

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsstöd

Ett vetenskapligt förhållningssätt är centralt i mitt arbete. Olika idéer och metoder har olika starkt forskningsstöd, och det gäller att ständigt pröva hur läget ser ut. För att jämföra styrkan på forskningsstödet för metoder använder jag samma rangordning som SBU (http://www.sbu.se/en/). Som komplement till evidensgrunden bedömer jag också idéns/metodens giltighet för den målgrupp jag riktar mig till. För detta är det bästa om studierna är gjorda på samma typ av befolkning i samma land. I utbildningar eller konsultationer kan jag också tala om metoder med svagare stöd, för jämförelse eller allmänbildning.

Yrkesetiska riktlinjer

Jag använder Yrkesetiska principer för psykologer i Norden (http://www.psykologforbundet.se/Documents/OmForbundet/Yrkesetiska-principer-f%C3%B6r-psykologer-i-Norden.pdf) som utgångspunkt för mitt arbete. Kontakta mig gärna för mer information om hur principerna tillämpas. Observera att jag inte kan garantera sekretess på e-post.

Dina önskemål som klient

Som klient och beställare av mina tjänster har du ett ansvar att säga vad du vill och behöver. Jag har stor respekt för att människor har olika värderingar, målsättningar, trosuppfattningar, kulturella bakgrunder, personligheter, identiteter och intressen. När det finns valmöjligheter ska jag presentera dem så att du kan ta ställning till dem. Självklart är alla tjänster frivilliga och kan avbrytas utan föregående anledning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedriver du verksamhet som riktar in sig på mänskliga värden? Det kan vara serviceverksamhet, friskvård, utbildning eller underhållning. Psykologin kan användas för att systematiskt mäta och följa upp vilka människor verksamheten når och hur de påverkas av den. Kvalitetskontrollen innebär att vi tillsammans tar fram reliabla mått på verksamhetens utfall, följer upp dem, och analyserar samt presenterar resultatet – för beställare eller annan mottagare.

Vill du beställa en psykologiföreläsning inom något särskilt ämne? Eller kanske en hel kurs? Kontakta mig för ett kostnadsförslag. Jag har tio års föreläsningserfarenhet inom psykologi, och skräddarsyr gärna innehållet efter er kursplan eller era intressen. Nedan presenterar jag några aktuella föreläsningar.

De senaste 20 årens forskning om tonårstiden har väckt intressanta frågor om vad som styr och ställer i en tonårings liv. Den här föreläsningen riktar sig till tonårsföräldrar och ger en bred översikt av kunskapsläget om föräldra-tonårsrelationer. Om varför vissa föräldrar tycker att tonårstiden är den svåraste tiden, och andra anser att den är den lättaste.

Ett föredrag om ungdomars internetanvändning, möjligheter och problem som kan uppstå i samband med ökad internetanvändning. Föredraget informerar om ny forskning om både sociala och osociala användningsområden, risk-och skyddsfaktorer för ungdomar på internet, och vilka strategier föräldrar använder. Riktar sig till såväl föräldrar som personal inom skola/fritidsgård.

Tvångssyndrom drabbar ca 2 % av alla barn/ungdomar. Hur yttrar sig symtomen, vilka problem brukar förekomma samtidigt, och vilka behandlingsalternativ finns? Den här föreläsningen riktar sig till föräldrar, skolpersonal, eller andra i kontakt med barn med tvångssyndrom. Föreläsningen baseras på aktuell forskning och kliniska erfarenheter. Kan ges vid ett tillfälle som föreläsning eller vid tre tillfällen som föräldragrupp.

Vill du ha en enkel modell som fungerar inom just din verksamhet? Den här konsulttjänsten går ut på att förklara psykologin på ett sätt som till och med din chef kan förstå. Det kan handla om att få de tre viktigaste faktorerna i kundbemötande förklarade, att få en översättning av en ny psykologisk term, eller att snabbt förstå forskningen bakom personlighetspsykologiska test.

Vill du veta mer om forskningen bakom populariserad psykologi? Tillkrånglaren vänder på stenarna och visar både vilket forskningsstöd som finns, och vilka brister som kan finnas, inom en metod eller en teori. Tjänsten kan användas till mycket, till exempel har ett TV-produktionsbolag fått en kritisk genomgång av en teori som en expert presenterat i deras program, för att säkra upp den vetenskapsjournalistiska kvaliteten. Om du är beslutsfattare och anlitar konsulter som ensidigt säljer in modeller är detta ett bra komplement.

Tvångssyndrom hör till de psykologiska svårigheter hos barn som ställer till med mest bekymmer i vardagen för hela familjen. Jag erbjuder Kognitiv beteendeterapi (KBT) mot tvångssyndrom (OCD) för barn och unga vuxna i Örebro. KBT har enligt Socialstyrelsens riktlinjer ”god effekt och dokumenterade långtidseffekter” vid behandling av medelsvårt tvångssyndrom. Metoden fokuserar på de rädslor som barnet har och på de tankar eller ritualer som barnet gör för att undvika rädslan. Jag som genomför behandlingen är legitimerad psykolog med erfarenhet från en specialistmottagning för tvångssyndrom. I arbetet med barn tar jag hänsyn till barnets utvecklingsnivå i bedömning och behandling. Kontakta mig gärna för en förfrågan, eller för mer information om hur jag arbetar.

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.